לוגו על הא ודא

תקנון האתר

מבוא

 • אתר על הא ודא ("האתר") המופעל ע"י אורי לוין וצליל דבורסקי ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת ערכת הכנה לכיתה א'("המוצר").
  • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
  • הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
  • עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

הרכישה

 • האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
  • ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
  • הרכישה באתר הינה באמצעות חשבון PAYPAL או באמצעות כרטיס אשראי ישראלי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.
  • מחיר המוצר באתר כולל את המע"מ
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת ו/או לשנות את תוכנו ומאפייניו ו/או כן לשלול  זכות רכישה באתר מכירות, והכול על פי שיקול דעתה, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי האתר בשל הפסקה כאמור.

עם סיום הליך המכירה ועד כ-48 שעות לאחר מכן ישלח לדואר האלקטרוני של המזמין, מסמך המכיל את פרטי העסקה ("קבלה") כנדרש על פי חוק.

החזרות וביטולים

 • ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה לכתובת הדואר אלקטרוני alhaveda.slp@gmail.com. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר אישור בדואר אלקטרוני מ"על הא ודא" המאשר את הבקשה לביטול העסקה. היות שמדובר במוצר שניתן להעתקה ושכפול, ביטול העסקה יתאפשר רק אם הרוכש לא עשה שימוש כלשהו בערכת ההכנה לכיתה א', ובכלל זאת מענה על שאלות, הורדת חוברת העבודה או צפייה בסרטונים. מובהר בזאת כי אם עשה הרוכש שימוש כלשהו במוצר, לא יהיה זכאי לבטל את העסקה, ולא יהיה לרוכש כל טענה ו/או דרישה כלפי האתר בעניין זה.
  • במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 48 שעות מתאריך רכישת המוצר.
  • במקרה של ביטול העסקה, תחזיר "על הא ודא" ללקוח את סכום העסקה עם הפחתה של עלויות סליקת האשראי.
  מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

אספקה והובלת המוצר

 • החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
  • משלוח המוצר יבוצע לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה ע"י הלקוח בעת הרכישה, ואין באפשרות הלקוח לאסוף את המוצר ממשרדי החברה/ או שהלקוח רשאי לאסוף את המוצר באופן עצמאי.

שירות לקוחות

 • בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של "על הא ודא" בדואר אלקטרוני שכתובתו alhaveda.slp@gmail.com

 

אחריות ושירות

 • האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי החברה.
  •האחריות למוצר (ערכת הכנה לכיתה א') ניתנת לתקופה של שנה מיום הרכישה.
  • בתקופת האחריות תספק החברה _______________.
  • האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית• אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה. להלן: שימוש במכשיר אלקטרוני שאינו מחשב או טאבלט

אבטחת מידע ופרטיות

 • על הא ודא, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים, וכן פרסום הנוגע לפעילות האתר.
  • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
  • החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
  • ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפצו להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה שלחו בקשה לכתובת המייל alhaveda.slp@gmail.com

קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של אורי לוין וצליל דבורסקי.
  • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה. בכ ל מקרה של הפרה של התנאים הנ"ל, יוצרות "על הא ודא" - צליל דבורסקי ואורי לוין רשאיות לפעול באמצעים משפטיים חוקיים מול מפר תנאים אלו.

דין וסמכות שיפוט

 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב"ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.
 
אנא סובבו את המסך